Konkurs "Arsenał Kultury" w Gorzowie Wielkopolskim

Konkurs na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury oraz zmiany zagospodarowania terenu w obrębie ich otoczenia urbanistycznego.

Zespół autorski: arch. Bożena Ferdzyn, arch. Jacek Ferdzyn, arch. Maria Pakuła-Tondys, arch. Marcin Klepacz, arch. Maciej Miarczyński.

Autor:Pracownia architektoniczna FERDZYNOWIE