Budynek mieszkalny przy ul. Marysińskiej w Łodzi

Remont, nadbudowa i przebudowa budynku istniejącego.
Autor:Pracownia architektoniczna FERDZYNOWIE